© כל הזכויות שמורות לחברת Spacer

קול קורא M21

כל מה שרצית לדעת

הקול קורא של ה-M21 הוא הזדמנות שנותן משרד החינוך לתקצב עיצוב מרחבים.

 

השאלה המרכזית שהקול הקורא שואל היא מה ה- DNA הפדגוגי של בית הספר שהמרחב הקיים היום לא מאפשר לו להתקיים. בתוך זה ישנן שאלות כמו: איך היית רוצה ללמד? איך תיראה חוויית הלמידה של התלמידים? מה פעילות הלמידה שהיית רוצה שתקרה במרחב שהיום לא מתאפשרת בשל עיצובו?

 

הקול קורא מבקש לשמוע ממך את התשובות לשאלות אלו בנספח ג' בשני אופנים:

1. באופן מילולי בהתייחסות לפדגוגיה ולמרחב.

2. באופן ויזואלי על ידי הדמייה של המרחב ועיצובו כפי שאת היית רוצה בצורה שעונה על השאלות מעלה.

 

לשם כך, עלייך למצוא בעל.ת מקצוע (מעצב.ת או אדריכל.ית) שיתכננו את המרחב ויתנו את הביטוי העיצובי לפדגוגיה. אנחנו ממליצים למצוא בעל.ת מקצוע שיודע.ת לתת ללקוחותיה מענה ייחודי וברמה גבוהה.

סדר הפעולות המומלץ:

1. גיבוש ותמלול הכיוון הפדגוגי

2. גיבוש הקונספט העיצובי

3. מציאת אדריכל.ית או מעצב.ת מתאימים

4. העברת התוכנית האדריכלית הקיימת + תמונות של המרחב הקיים 

    לאדריכל.ית או מעצב.ת

5. יצירת הדמייה או חתך של המרחב המעוצב החדש
    (יבוצע על ידי המעצב.ת)

6. יצירת תוכנית אדריכלית בקנה מידה של 1:50
    (יבוצע על ידי המעצב.ת)

7. הכנת אומדן עלויות (שאינו כולל את שכר הטרחה של בעל.ת

    המקצוע) - יבוצע על ידי המעצב.ת

8. כתיבת נספח ג' העונה על שאלות הפדגוגיה והעיצוב

9. המצאת שאר המסמכים הנדרשים (ראו צ'ק ליסט למטה)

10. הגשת כלל החומרים לרשות להגשת הקול קורא דרך המערכת  הייעודית של משרד החינוך.

 

אנחנו כאן בשביל לעזור לכם עם גיבוש הפדגוגיה, גיבוש הקונספט העיצובי ומציאת אדריכל.ית או מעצב.ת מתאימים.

תחומי אחריות

באחריותך לוודא מול הרשות:

      לוודא שהרשות המקומית היא בעלת זכות קניינית במבנה ל-10

      שנים לפחות.

      האם יש מאטצ'ינג?

      כתב התחייבות לתקצוב תכנון אדריכלי למרחב M21 לטובת הגשת

      ההצעה.

      נספח א'- יש לוודא שבית הספר שלך כלול ברשימת הבקשות

      למוסדות ויש לרשות את כל הפרטים הנדרשים.

      כי המעצב/אדריכל שנבחר נמצא ברשימת היועצים הרשותי.              במידה ולא, וודאו כי ניתן להכניס יועצים חדשים והכניסו אותו.

מסמכים נדרשים

באחריותך המלאה לדאוג למסמכים הבאים:

      נספח ב'- פרטים אינפורמטיביים על בית הספר.

      נספח ג'- מסמך תפישה ועקרונות הפדגוגיה החדשנית ותיאור

      התאמת מרחב הלמידה החדש ואיך תואם תפישה זו.

      תוכנית אדריכלית של המרחב בקנ"מ 1:50 הכוללת מידות, חתומה

      על ידי יועץ בטיחות.

      חתך ו/או הדמייה להבנת הקונספט התלת-ממדי של החלל, כולל:

      חומרים, צבעוניות, תאורה, תקרה, רצפה.

      כתב כמויות/ אומדן עלויות הכולל ריהוט וציוד קצה. שימו לב,

      לא ניתן לכלול בכתב זה את שכר הטרחה של המעצב.ת או 

      האדריכל.ית (משמע, עלויות אלו ישולמו על ידי הרשות או על ידי

      בית הספר בנפרד מה- 80,000 ש"ח שניתנים על ידי משרד

      החינוך).

      כתב התחייבות שחתומים עליו 4 גורמים: ראש / מנכ"ל הרשות,

      מנהל המוסד, ראש אגף חינוך, מהנדס העיר.